Buskbeskärning - att beskära buskar
Att beskära buskar, speciellt prydnadsbuskar, är betydligt enklare än vad många tror. Faktum är att det är rena barnleken i jämförelse med fruktträdsbeskärning.
Principen vid all beskärning av buskar är att helt sonika gallra bort några av de allra äldsta grenarna. Detta bör ske varje år. Om du tar en fjärdedel av grenarna varje år håller sig busken ung och vital. Vid beskärning måste du dock vara mycket noga med att skära av grenen ända nere vid marknivån. En decimeter är för mycket att lämna. Om du lämnar kvar stumpar och onödiga rester kan detta bli en gratisentré för svampar och sjukdomar.

När ska man beskära en buske?

Det talas allt emellanåt om att man beskär blommande buskar vid olika tid på året, beroende på när de blommar. Följer du beskrivningen här ovan så kan du faktiskt beskära alla dina buskar samtidigt, under växtens viloperiod från höst till vårvinter. Det finns nämligen alltid grenar kvar som har blomknoppar. Fördelen med att beskära på våren i stället för till sommaren är att det blir kraftigare tillväxt vid beskärning på vårkanten. Undantaget är alla typer av lönnar och magnolia som, om det är absolut nödvändigt, bör beskäras under sommaren eftersom de savar ganska kraftigt på våren.

Varför ska man beskära sina buskar?

Om du låter dina prydnadsbuskar bara stå och växa helt orörda år efter år kan det visserligen se bra ut några år, men till sist är det bara en mer eller mindre halvdöd rishög som ligger och flämtar efter luft på backen. Vad som händer om du struntar i att beskära den är att busken blir för tät och de nya skott som försöker ta sig fram dör knall och fall i brist på solljus och luft. En yngre gren blommar alltid bättre och starkare än en gammal knagglig pinne. Det är viktigt att tänka på framför allt när det gäller bärbuskar. Frukten blir så mycket större och friskare på en ung buske.

Lär dig att beskära rätt

Det finns näppeligen något sorgligare att skåda än en buske som snudd på har misshandlats till döds av någon som uppenbarligen helt saknar de grundläggande kunskaperna i buskbeskärningens ädla konst. Ett gott tips för den som känner att kunskaperna inte riktigt räcker till för att våga språnget fullt ut finns det en hel guldgruva av god litteratur i ämnet. Kika in på närmsta bibliotek eller gör ett besök i bokhandeln. Kunskap aldrig är tungt att bära.